SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Věříme, že lidé se zdravotním postižením se mohou poměřovat se zdravými zaměstnanci a přinášet hodnotu našemu podnikání. Ačkoli při rozmisťování těchto lidí do sériového výrobního procesu čelíme určitým obtížím, dali jsme si za úkol s touto skupinou pracovat a pomáhat jim uskutečňovat jejich sny a žít plnohodnotný život. Společnost ČEGAN s.r.o., člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, obdržela v roce 2008 ocenění, udělované touto organizací ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za mimořádný přínos v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim odběratelům tak můžeme při prodeji výrobků a služeb poskytnout náhradní plnění.

Dalším důležitým cílem naší společnosti je ochrana životního prostředí. Recyklujeme výrobní i kancelářský odpad, rozvíjíme technologii bioplastů a provoz lisovny využívá elektrickou energii vyráběnou vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Úzce spolupracujeme s nizozemskou firmou BERA B.V., která vyvíjí "zelené řešení" pro obydlené oblasti.